Droga Krzyżowa – tradycja i przemyślenia

Tradycja nabożeństwa

Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie. Jest to nabożeństwo wielkopostne, które symbolicznie odtwarza mękę Jezusa Chrystusa w drodze na śmierć. Ta tradycja została rozpowszechniona w średniowieczu przez zakon franciszkanów, a składa się z 14 stacji, gdzie przy każdej rozważane są poszczególne sytuacje związane z całą trasą na Golgotę. W Piśmie Świętym udokumentowanie ma w ewangeliach 9 stacji, pozostałe są dla upamiętnienia męczeństwa Jezusa Chrystusa, które ludzie od wieków czczą zgodnie z wiarą. Opisy stacji Drogi Krzyżowej powstały między XI a XII wiekiem i praktycznie w tej formie przetrwały do naszych czasów. Od stuleci była to forma oddania czci i ubolewania nad męczeńska śmiercią Syna Bożego. 

W Kościele katolickim Droga Krzyżowa jest pięknie przedstawiana na obrazach, rzeźbach i ikonach, które mają bardzo bogatą symbolikę, która upamiętnia ostatnie chwile życia Jezusa. Poprzez starania zakonu franciszkanów, którzy bardzo dużą wagę przywiązywali do uczczenia męczeństwa Jezusa za nasze grzechy, Watykan ustanowił specjalne odpusty, dzięki którym tradycje Drogi Krzyżowej rozpowszechniły się we wszystkich krajach katolickich. W 1931 roku Papież Pius XI wydał specjalny dekret, w którym pozwalał na odprawienie Drogi Krzyżowej dla chorych oraz dla więźniów pod krzyżem.

Jan Paweł II odprawiał Drogę Krzyżową w każdy piątek w trakcie Wielkiego Postu, przez co wiele osób w dzisiejszych czasach nie wyobraża sobie celebracji świąt Wielkanocnych bez uczestnictwa w Wielki Piątek w uroczystościach Drogi Krzyżowej. Całe nabożeństwo, przejście przez 14 stacji, ma na celu uświadomienie cierpienia i poświęcenia się Jezusa dla nas ludzi, przez co dostąpiliśmy łaski zbawienia. Rozważając całą drogę ku śmierci Naszego Zbawiciela, uświadamiamy sobie i jeszcze mocniej wierzymy w sens istnienia ludzkiego i misji jaką mamy do wypełnienia na ziemi w życiu doczesnym. Można zweryfikować swoje postępowanie i podejmowane wybory, rozważając je pod innym kątem, bardziej duchowym, poprzez uczestnictwo w misterium męki Pańskiej.

10 lutego 2016

Adam Szafraniec

Zajmuje się twórczością dla dzieci i dorosłych. Założyciel wydawnictwa Biała Łódka, autor powieści dla dzieci, tekstów piosenek, pomocy dydaktycznych, współautor muzyki.