Cechy dobrego scenariusza

Praca w placówce szkolnej czy przedszkolnej wiąże się z wieloma obowiązkami ze strony pedagoga. Tym bardziej jeśli ma on za zadanie przygotować jakieś ważne obchody. W życiu szkoły lub przedszkola jest wiele okazji do świętowania jak choćby Dzień Babci i Dziadka, Święto Szkoły czy nawet Jasełka. Niezwykle pomocne dla pedagoga w organizacji tych specyficznych przedsięwzięć wydają się być scenariusze. Tylko skąd je wziąć?

Zanim jednak przejdziemy do godnych źródeł, warto najpierw zastanowić się jaki powinien być "dobry scenariusz". W dużej mierze, nauczyciele sami definiują to pojęcie, a cechy dobrego scenariusza określane są zazwyczaj według indywidualnych kryteriów pedagogów. Niemniej jednak, warto choć wstępnie scharakteryzować idealny scenariusz. Po pierwsze, głównym warunkiem tego, by scenariusz się sprawdził jest to, że plan będzie dostosowany do wieku dzieci, które będą go realizować. Tu, istotną kwestią jest podporządkowanie zarówno aspektów językowych, fabularnych do wiekowych predyspozycji.

Główna zasada kształcenia brzmi "od znanego do nieznanego", trzeba o niej pamiętać również na tej płaszczyźnie. Za sprawą tego, dzieci chętniej będą uczestniczyć w przedsięwzięciu, które rozumieją. Kolejną cechą charakteryzującą dobry scenariusz przedstawienia, to toby angażował on w całe wydarzenie jak najwięcej dzieci. Tu, liczy się mnogość postać.

Główną zaletą takich działań jest to, że zarówno podczas występów, ale i przygotowań dzieciaki odczuwają przynależność do grupy aktorskiej, budując w jej obrębie nowe znajomości, pobudzając zainteresowania, aktywizując się wzajemnie. Wyżej wymienione aspekty, są równie ważne co sama treść scenariusza. Ważne, by w miarę możliwości percepcyjnych maluchów przekazywał on wartości, pobudzał do głębszych refleksji, a przy tym nie był pozbawiony poczucia humoru.

Czwartą istotną cechą dobrego scenariusza to możliwość adaptacji i dostosowania do warunków, jakie aktualnie panują w konkretnych okolicznościach. Tu, ważny jest sam tekst o elastycznym charakterze, gdyż da on nauczycielowi spore pole do popisu. Kluczową rolę w całym szkolnym, okazjonalnym przedsięwzięciu odgrywa jednak muzyka. Ta ostatnia cecha dobrego scenariusza, nie określa jedynie samej linii melodycznej, ale również odgłosy oraz piosenki w różnych adaptacjach. To tylko, lub aż pięć wyżej wymienionych cech dobrego scenariusza. Trzeba jednak wspomnieć, że są one gwarancją sukcesu na szkolnej scenie, który będzie długo wspominany zarówno przez widownię, ale i samych uczestników!

13 lutego 2016

Adam Szafraniec

Zajmuje się twórczością dla dzieci i dorosłych. Założyciel wydawnictwa Biała Łódka, autor powieści dla dzieci, tekstów piosenek, pomocy dydaktycznych, współautor muzyki.